Chính sách bảo hành của Nguyễn Minh leather

Cập nhật : 04/11/2016
Lượt xem: 301
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

I. dây da đồng hồ
1. Dây da đồng hồ 1 mặt : Bảo hành 1 năm
- Bảo hành bong tróc mặt trước ( da cá sấu )
- Bảo hành chỉ may .
- Bảo hành viền cạnh.
- Bảo hành đai đỉa.
2. Dây da đồng hồ 2 mặt : Bảo hành 2 năm
- Bảo hành bong tróc mặt trước ( da cá sấu )
- Bảo hành chỉ may .
- Bảo hành viền cạnh.
- Bảo hành đai đỉa.
II. thắt lưng da cá sấu
1. Thắt lưng da cá sấu nối : Bảo hành 1 năm
- Bảo hành bong tróc da cá sấu.
- Bảo hành viền cạnh.
- Bảo hành khóa
2. Thắt lưng da cá sấu nguyên miếng : Bảo hành 2 năm 
- Bảo hành bong tróc da cá sấu.
- Bảo hành viền cạnh.
- Bảo hành khóa
III. ví da cá sấu
1. Ví da cá sấu 1 mặt : Bảo hành 1 năm
- Bảo hành bong tróc da cá sấu
- Bảo hành viền cạnh
- Bảo hành chỉ may
- Bảo hành khóa
2. Ví da cá sấu 2 mặt : Bảo hành 2 năm
- Bảo hành bong tróc da cá sấu
- Bảo hành viền cạnh
- Bảo hành chỉ may
- Bảo hành khóa
Lưu ý : Tất cả các sản phẩm do Nguyễn Minh leather bán ra thị trường đều được bảo hành da thật trọn đời. ( khách hàng phát hiện giả da cá sấu sẽ được Nguyễn Minh leather bồi hoàn với số tiền gấp 100 lần giá trị sản phẩm )
Nguyễn Minh leather xin trân trọng cảm ơn !
Nhận email giảm giá
Subscribe