Dây da đồng hồ cá sấu

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng 1

Mr. Vinh 093 644 11 89

Tư vấn bán hàng 2

Mrs. Vinh 093 644 11 89

Email liên hệ

vinh.utc@gmail.com

Dây da đồng hồ cá sấu gai tay màu nâu đất

280,000 ₫

Loại sản phẩm : Dây da đồng hồ gai tay cá sấu

Tên sản phẩm : Dây da đồng hồ gai tay cá sấu, lót da bò

Màu : Nâu đất

Kích thước : Full size

Loại da : Da gai tay cá sấu

Thiết kế :

+ Mặt ngoài da gai tay cá sấu thật 100%

+ Mặt trong da bò nguyên miếng

Hotline : 0936.44.44.89

Mua hàng

Dây da đồng hồ cá sấu gai tay màu nâu đỏ

280,000 ₫

Loại sản phẩm : Dây da đồng hồ gai tay cá sấu

Tên sản phẩm : Dây da đồng hồ gai tay cá sấu, lót da bò

Màu : Nâu đỏ

Kích thước : Full size

Loại da : Da gai tay cá sấu

Thiết kế :

+ Mặt ngoài da gai tay cá sấu thật 100%

+ Mặt trong da bò nguyên miếng

Hotline : 0936.44.44.89

Mua hàng

Dây da đồng hồ cá sấu gai tay màu vàng chanh

280,000 ₫

Loại sản phẩm : Dây da đồng hồ gai tay cá sấu

Tên sản phẩm : Dây da đồng hồ gai tay cá sấu, lót da bò

Màu : Vàng chanh

Kích thước : Full size

Loại da : Gai tay cá sấu

Thiết kế :

+ Mặt ngoài da gai tay cá sấu thật 100%

+ Mặt trong da bò nguyên miếng

Hotline : 0936.44.44.89

Mua hàng

Dây da đồng hồ cá sấu handmade màu đen

650,000 ₫

Loại sản phẩm : Dây da đồng hồ handmade (Thủ công)

Tên sản phẩm : Dây da đồng hồ handmade, lót da bò

Màu : Đen

Kích thước : Full size

Loại da : Gai tay cá sấu

Thiết kế :

+ Mặt ngoài da cá sấu tuyển chọn kỹ lưỡng

+ Mặt trong da bò nguyên miếng tuyển chọn

+ Chỉ khâu tay

Hotline : 0936.44.44.89

Mua hàng

Dây da đồng hồ cá sấu Handmade nâu đất

650,000 ₫

Loại sản phẩm : Dây da đồng hồ handmade (Thủ công)

Tên sản phẩm : Dây da đồng hồ handmade, lót da bò

Màu : Nâu đất

Kích thước : Full size

Loại da : Da bụng cá sấu

Thiết kế :

+ Mặt ngoài da cá sấu tuyển chọn kỹ lưỡng

+ Mặt trong da bò nguyên miếng tuyển chọn

+ Chỉ khâu tay

Hotline : 0936.44.44.89

Mua hàng

Dây da đồng hồ cá sấu Handmade màu nâu đỏ

650,000 ₫

Loại sản phẩm : Dây da đồng hồ handmade (Thủ công)

Tên sản phẩm : Dây da đồng hồ handmade, lót da bò

Màu : Nâu đỏ

Kích thước : Full size

Loại da : Da bụng cá sấu

Thiết kế :

+ Mặt ngoài da cá sấu tuyển chọn kỹ lưỡng

+ Mặt trong da bò nguyên miếng tuyển chọn

+ Chỉ khâu tay

Hotline : 0936.44.44.89

Mua hàng

Dây da đồng hồ cá sấu lót đà điểu màu đen

380,000 ₫

Loại sản phẩm : Dây da đồng hồ cá sấu (Chống mùi hôi tay)

Tên sản phẩm : Dây da đồng hồ cá sấu, lót da đà điểu

Màu : Đen

Kích thước : Full size

Loại da : Ngoài : Da cá sấu tuyển chọn - trong : da đà điểu

Thiết kế :

+ Mặt ngoài da cá sấu tuyển chọn

+ Mặt trong da đà điểu

Hotline : 0936.44.44.89

Mua hàng

Dây da đồng hồ cá sấu lót đà điểu màu nâu đất 2

380,000 ₫

Loại sản phẩm : Dây da đồng hồ cá sấu (Chống mùi hôi tay)

Tên sản phẩm : Dây da đồng hồ cá sấu, lót da đà điểu

Màu : Nâu đất

Kích thước : Full size

Loại da : Ngoài : Da cá sấu tuyển chọn - trong : da đà điểu

Thiết kế :

+ Mặt ngoài da cá sấu tuyển chọn

+ Mặt trong da đà điểu

Hotline : 0936.44.44.89

Mua hàng

Dây da đồng hồ cá sấu lót đà điểu màu nâu đất

380,000 ₫

Loại sản phẩm : Dây da đồng hồ cá sấu (Chống mùi hôi tay)

Tên sản phẩm : Dây da đồng hồ cá sấu, lót da đà điểu

Màu : Nâu đất

Kích thước : Full size

Loại da : Ngoài : Da cá sấu tuyển chọn - trong : da đà điểu

Thiết kế :

+ Mặt ngoài da cá sấu tuyển chọn

+ Mặt trong da đà điểu

Hotline : 0936.44.44.89

Mua hàng

Dây da đồng hồ cá sấu lót đà điểu màu nâu đỏ - da bụng

380,000 ₫

Loại sản phẩm : Dây da đồng hồ cá sấu (Chống mùi hôi tay)

Tên sản phẩm : Dây da đồng hồ cá sấu, lót da đà điểu

Màu : Nâu đỏ

Kích thước : Full size

Loại da : Ngoài : Da cá sấu tuyển chọn - trong : da đà điểu

Thiết kế :

+ Mặt ngoài da cá sấu tuyển chọn

+ Mặt trong da đà điểu

Hotline : 0936.44.44.89

Mua hàng

Dây da đồng hồ cá sấu lót đà điểu màu nâu đỏ

380,000 ₫

Loại sản phẩm : Dây da đồng hồ cá sấu (Chống mùi hôi tay)

Tên sản phẩm : Dây da đồng hồ cá sấu, lót da đà điểu

Màu : Nâu đỏ

Kích thước : Full size

Loại da : Ngoài : Da cá sấu tuyển chọn - trong : da đà điểu

Thiết kế :

+ Mặt ngoài da cá sấu tuyển chọn

+ Mặt trong da đà điểu

Hotline : 0936.44.44.89

Mua hàng

Dây da đồng hồ cá sấu xuất khẩu màu đen

240,000 ₫

Loại sản phẩm : Dây da đồng hồ xuất khẩu

Tên sản phẩm : Dây da đồng hồ xuất khẩu, lót da bò

Màu : Đen

Kích thước : Full size

Loại da : da cá sấu xuất khẩu

Thiết kế :

+ Mặt ngoài da cá sấu xuất khẩu

+ Mặt trong da bò nguyên miếng

Hotline : 0936.44.44.89

Mua hàng