Dây da đồng hồ đà điểu

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng 1

Mr. Vinh 093 644 11 89

Tư vấn bán hàng 2

Mrs. Vinh 093 644 11 89

Email liên hệ

vinh.utc@gmail.com

Dây da đồng hồ đà điểu 2 mặt màu đen

320,000 ₫

Loại sản phẩm : Dây da đồng hồ đà điểu

Tên sản phẩm : Dây da đồng hồ đà điểu, lót da bò

Màu : Nâu đất, nâu đỏ, đen

Kích thước : Full size

Loại da : Da chân đà điểu

Thiết kế :

+ Mặt ngoài da chân đà điểu thật 100%

+ Mặt trong da chân đà điểu thật 100%

Hotline : 0936.44.44.89

Mua hàng

Dây da đồng hồ đà điểu 2 mặt màu nâu đỏ

320,000 ₫

Loại sản phẩm : Dây da đồng hồ đà điểu

Tên sản phẩm : Dây da đồng hồ đà điểu, lót da bò

Màu : Nâu đất, nâu đỏ, đen

Kích thước : Full size

Loại da : Da chân đà điểu

Thiết kế :

+ Mặt ngoài da chân đà điểu thật 100%

+ Mặt trong da chân đà điểu thật 100%

Hotline : 0936.44.44.89

Mua hàng

Dây da đồng hồ đà điểu 2 mặt

320,000 ₫

Loại sản phẩm : Dây da đồng hồ đà điểu

Tên sản phẩm : Dây da đồng hồ đà điểu, lót da bò

Màu : Nâu đất, nâu đỏ, đen

Kích thước : Full size

Loại da : Da chân đà điểu

Thiết kế :

+ Mặt ngoài da chân đà điểu thật 100%

+ Mặt trong da chân đà điểu thật 100%

Hotline : 0936.44.44.89

Mua hàng

Dây da đồng hồ đà điểu màu đen

220,000 ₫

Loại sản phẩm : Dây da đồng hồ đà điểu

Tên sản phẩm : Dây da đồng hồ đà điểu, lót da bò

Màu : Đen

Kích thước : Full size

Loại da : Da chân đà điểu

Thiết kế :

+ Mặt ngoài da chân đà điểu thật 100%

+ Mặt trong da bò nguyên miếng

Hotline : 0936.44.11.89

Mua hàng

Dây da đà điểu 1 mặt màu nâu đất

220,000 ₫

Loại sản phẩm : Dây da đồng hồ đà điểu

Tên sản phẩm : Dây da đồng hồ đà điểu, lót da bò

Màu : Nâu đất

Kích thước : Full size

Loại da : Da chân đà điểu

Thiết kế :

+ Mặt ngoài da chân đà điểu thật 100%

+ Mặt trong da bò nguyên miếng

Hotline : 0936.44.44.89

Mua hàng

Dây da đà điểu 1 mặt màu nâu đỏ

220,000 ₫

Loại sản phẩm : Dây da đồng hồ đà điểu

Tên sản phẩm : Dây da đồng hồ đà điểu, lót da bò

Màu : Nâu đỏ

Kích thước : Full size

Loại da : Da chân đà điểu

Thiết kế :

+ Mặt ngoài da chân đà điểu thật 100%

+ Mặt trong da bò nguyên miếng

Hotline : 0936.44.44.89

Mua hàng

Dây da đà điểu màu xanh navy

220,000 ₫

Loại sản phẩm : Dây da đồng hồ đà điểu

Tên sản phẩm : Dây da đồng hồ đà điểu, lót da bò

Màu : xanh navy

Kích thước : Full size

Loại da : Da chân đà điểu

Thiết kế :

+ Mặt ngoài da chân đà điểu thật 100%

+ Mặt trong da bò nguyên miếng

Hotline : 0936.44.44.89

Mua hàng

Dây da đà điểu màu xanh lá cây

220,000 ₫

Loại sản phẩm : Dây da đồng hồ đà điểu

Tên sản phẩm : Dây da đồng hồ đà điểu, lót da bò

Màu : xanh lá cây

Kích thước : Full size

Loại da : Da chân đà điểu

Thiết kế :

+ Mặt ngoài da chân đà điểu thật 100%

+ Mặt trong da bò nguyên miếng

Hotline : 0936.44.44.89

Mua hàng