Ví da cá sấu 2 mặt gai đuôi - Nâu đỏ

1,200,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCSV29

Kiểu sản phẩm : Ví da cá sấu gai đuôi

Tên sản phẩm : ví da cá sấu 2 mặt

Loại da : da gai đuôi cá sấu

Màu sắc : Nâu đỏ

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da cá sấu tự nhiên 100%

Hotline : 0936441189

Mua hàng

Ví da cá sấu 2 mặt màu nâu đỏ - Gai lưng

1,200,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCSV27

Kiểu sản phẩm : Ví da cá sấu ngang

Tên sản phẩm : ví da cá sấu 2 mặt 

Loại da : da gai lưng cá sấu

Màu sắc : Nâu đỏ

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da cá sấu tự nhiên 100%

Hotline : 0936441189

Mua hàng

Ví da cá sấu ngang 2 mặt màu nâu đất

1,200,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCSV25

Kiểu sản phẩm : Ví da cá sấu ngang

Tên sản phẩm : ví ngang da cá sấu

Loại da : da cổ cá sấu

Màu sắc : Nâu đất

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da cá sấu tự nhiên 100%

Hotline : 0936441189

Mua hàng

Ví da cá sấu 2 mặt màu đen - gai lưng

1,200,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCSV24

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu ngang

Tên sản phẩm : ví ngang da cá sấu 2 mặt

Loại da : da gai lưng cá sấu

Màu sắc : Đen

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da cá sấu tự nhiên 100%

Hotline : 0936441189

Mua hàng

Ví da cá sấu 2 mặt màu đen da cổ

1,200,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCSV23

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu ngang

Tên sản phẩm : ví da cá sấu 2 mặt ngang

Loại da : da cổ cá sấu

Màu sắc : Đen

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da cá sấu tự nhiên 100%

Hotline : 0936441189

Mua hàng

Ví da cá sấu 2 mặt da bụng màu đen

1,200,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCSV22

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu ngang

Tên sản phẩm : ví cá sấu 2 mặt da bụng

Loại da : da bụng cá sấu

Màu sắc : Đen

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da cá sấu tự nhiên 100%

Hotline : 0936441189

Mua hàng

Ví da cá sấu 2 mặt màu đen

1,200,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCSV21

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu ngang

Tên sản phẩm : ví ngang da cá sấu 2 mặt

Loại da : da cổ cá sấu

Màu sắc : Đen

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da cá sấu tự nhiên 100%

Hotline : 0936441189

Mua hàng

ví da cá sấu đứng 2 mặt màu nâu đỏ

1,200,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCSV20

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu đứng

Tên sản phẩm : ví đứng da cá sấu 2 mặt

Loại da : da bụng cá sấu

Màu sắc : Nâu đỏ

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da cá sấu tự nhiên 100%

Hotline : 0936441189

Mua hàng

Ví da cá sấu đứng 2 mặt cá sấu màu nâu đất

1,200,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCSV19

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu đứng

Tên sản phẩm : ví đứng da cá sấu 2 mặt

Loại da : da cổ cá sấu

Màu sắc : Nâu Đất

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da cá sấu tự nhiên 100%

Hotline : 0936441189

Mua hàng

Ví da cá sấu đứng 2 mặt màu nâu đất

1,200,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCSV18

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu đứng

Tên sản phẩm : ví đứng da cá sấu 2 mặt

Loại da : da cổ cá sấu

Màu sắc : Nâu đất

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da cá sấu tự nhiên 100%

Hotline : 0936441189

Mua hàng

Ví da cá sấu đứng 2 mặt màu đen - Gù đầu (VIP)

1,300,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCSV16

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu đứng

Tên sản phẩm : ví đứng da cá sấu 2 mặt

Loại da : Gù đầu cá sấu

Màu sắc : Đen

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da cá sấu tự nhiên 100%

Hotline : 0936441189

Mua hàng