Ví da cá sấu

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng 1

Mr. Vinh 093 644 11 89

Tư vấn bán hàng 2

Mrs. Vinh 093 644 11 89

Email liên hệ

vinh.utc@gmail.com

Ví da cá sấu đứng 2 mặt màu đen - Gù đầu (VIP)

1,300,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCSV16

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu đứng

Tên sản phẩm : ví đứng da cá sấu 2 mặt

Loại da : Gù đầu cá sấu

Màu sắc : Đen

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da cá sấu tự nhiên 100%

Hotline : 0936441189

Mua hàng

Ví da cá sấu đứng 2 mặt màu đen

1,200,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCSV15

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu đứng

Tên sản phẩm : ví đứng da cá sấu 2 mặt

Loại da : da gai lưng cá sấu

Màu sắc : Đen

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da cá sấu tự nhiên 100%

Hotline : 0936441189

Mua hàng

Ví cá sấu đứng 2 mặt nâu đỏ gai lưng

1,200,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCS14

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu đứng

Tên sản phẩm : ví đứng da cá sấu 2 mặt

Loại da : da gai lưng cá sấu

Màu sắc : Nâu đỏ

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da cá sấu tự nhiên 100%

Mua hàng

Ví da cá sấu ngang 1 mặt màu nâu đỏ gai đuôi

700,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCS13

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu ngang

Tên sản phẩm : ví ngang da cá sấu 1 mặt

Loại da : da gai lưng cá sấu

Màu sắc : Nâu đỏ

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da bò nguyên miếng

Hotline : 0936441189

Mua hàng

Ví da cá sấu ngang 1 mặt màu nâu đỏ da bụng

700,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCS12

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu ngang

Tên sản phẩm : ví ngang da cá sấu 1 mặt

Loại da : da bụng cá sấu

Màu sắc : Nâu đỏ

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da bò nguyên miếng

Hotline : 0936441189

Mua hàng

Ví da cá sấu ngang 1 mặt màu nâu đỏ

700,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCS11

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu ngang

Tên sản phẩm : ví ngang da cá sấu 1 mặt

Loại da : da gai lưng cá sấu

Màu sắc : Nâu đỏ

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da bò nguyên miếng

Mua hàng

Ví da cá sấu ngang 1 mặt màu đen gai lưng, đuôi

700,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCS10

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu ngang

Tên sản phẩm : ví ngang da cá sấu 1 mặt

Loại da : da gai lưng cá sấu

Màu sắc : Đen

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da bò nguyên miếng

Mua hàng

Ví da cá sấu ngang 1 mặt màu đen da bụng

700,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCS03

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu ngang

Tên sản phẩm : ví ngang da cá sấu

Loại da : da bụng cá sấu

Màu sắc : Đen

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da bò nguyên miếng

Mua hàng

Ví da bàn tay cá sấu

800,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCS08

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu ngang

Tên sản phẩm : ví ngang da cá sấu 1 mặt

Loại da : Bàn tay cá sấu

Màu sắc : Đen

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da bò nguyên miếng

Mua hàng

Ví cá sấu ngang 1 mặt bàn tay cá sấu màu nâu đất

800,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCS07

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu ngang

Tên sản phẩm : ví da bàn tay cá sấu

Loại da : bàn tay cá sấu

Màu sắc : Nâu đất

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da bò nguyên miếng

Mua hàng

Ví cá sấu đứng 1 mặt màu xanh

700,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCS06

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu đứng

Tên sản phẩm : ví đứng da cá sấu 1 mặt

Loại da : da gai đuôi cá sấu

Màu sắc : Xanh navy

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da bò nguyên miếng

Mua hàng

Ví cá sấu đứng 1 mặt màu nâu đỏ vân bụng

700,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCS05

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu đứng

Tên sản phẩm : ví đứng da cá sấu 1 mặt

Loại da : da bụng cá sấu

Màu sắc : Nâu đỏ

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da bò nguyên miếng

Mua hàng