Ví da cá sấu ngang

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng 1

Mr. Vinh 093 644 11 89

Tư vấn bán hàng 2

Mrs. Vinh 093 644 11 89

Email liên hệ

vinh.utc@gmail.com

Ví da cá sấu 2 mặt gai đuôi - Nâu đỏ

1,200,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCSV29

Kiểu sản phẩm : Ví da cá sấu gai đuôi

Tên sản phẩm : ví da cá sấu 2 mặt

Loại da : da gai đuôi cá sấu

Màu sắc : Nâu đỏ

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da cá sấu tự nhiên 100%

Hotline : 0936441189

Mua hàng

Ví da cá sấu 2 mặt màu nâu đỏ - Gai lưng

1,200,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCSV27

Kiểu sản phẩm : Ví da cá sấu ngang

Tên sản phẩm : ví da cá sấu 2 mặt 

Loại da : da gai lưng cá sấu

Màu sắc : Nâu đỏ

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da cá sấu tự nhiên 100%

Hotline : 0936441189

Mua hàng

ví da đà điểu 2 mặt màu nâu đất

1,100,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VDD01

Kiểu sản phẩm : Ví da đà điểu

Tên sản phẩm : ví da đà điểu 2 mặt

Loại da : da chân đà điểu

Màu sắc : Nâu đất

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da chân đà điểu

                + Mặt trong : da chân đà điểu

Hotline : 0936441189

Mua hàng

Ví da cá sấu ngang 2 mặt màu nâu đất

1,200,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCSV25

Kiểu sản phẩm : Ví da cá sấu ngang

Tên sản phẩm : ví ngang da cá sấu

Loại da : da cổ cá sấu

Màu sắc : Nâu đất

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da cá sấu tự nhiên 100%

Hotline : 0936441189

Mua hàng

Ví da cá sấu 2 mặt màu đen - gai lưng

1,200,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCSV24

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu ngang

Tên sản phẩm : ví ngang da cá sấu 2 mặt

Loại da : da gai lưng cá sấu

Màu sắc : Đen

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da cá sấu tự nhiên 100%

Hotline : 0936441189

Mua hàng

Ví da cá sấu 2 mặt màu đen da cổ

1,200,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCSV23

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu ngang

Tên sản phẩm : ví da cá sấu 2 mặt ngang

Loại da : da cổ cá sấu

Màu sắc : Đen

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da cá sấu tự nhiên 100%

Hotline : 0936441189

Mua hàng

Ví da cá sấu 2 mặt da bụng màu đen

1,200,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCSV22

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu ngang

Tên sản phẩm : ví cá sấu 2 mặt da bụng

Loại da : da bụng cá sấu

Màu sắc : Đen

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da cá sấu tự nhiên 100%

Hotline : 0936441189

Mua hàng

Ví da cá sấu 2 mặt màu đen

1,200,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCSV21

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu ngang

Tên sản phẩm : ví ngang da cá sấu 2 mặt

Loại da : da cổ cá sấu

Màu sắc : Đen

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da cá sấu tự nhiên 100%

Hotline : 0936441189

Mua hàng

Ví da cá sấu ngang 1 mặt màu nâu đỏ gai đuôi

700,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCS13

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu ngang

Tên sản phẩm : ví ngang da cá sấu 1 mặt

Loại da : da gai lưng cá sấu

Màu sắc : Nâu đỏ

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da bò nguyên miếng

Hotline : 0936441189

Mua hàng

Ví da cá sấu ngang 1 mặt màu nâu đỏ da bụng

700,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCS12

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu ngang

Tên sản phẩm : ví ngang da cá sấu 1 mặt

Loại da : da bụng cá sấu

Màu sắc : Nâu đỏ

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da bò nguyên miếng

Hotline : 0936441189

Mua hàng

Ví da cá sấu ngang 1 mặt màu nâu đỏ

700,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCS11

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu ngang

Tên sản phẩm : ví ngang da cá sấu 1 mặt

Loại da : da gai lưng cá sấu

Màu sắc : Nâu đỏ

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da bò nguyên miếng

Mua hàng

Ví da cá sấu ngang 1 mặt màu đen gai lưng, đuôi

700,000 ₫

Mã sản phẩm : NM-VCS10

Kiểu sản phẩm : ví da cá sấu ngang

Tên sản phẩm : ví ngang da cá sấu 1 mặt

Loại da : da gai lưng cá sấu

Màu sắc : Đen

Kích thước : 9 x 11 (cm)

Số ngăn : 03

Chất liệu : + Mặt ngoài : da cá sấu tự nhiên 100%

                + Mặt trong : da bò nguyên miếng

Mua hàng